goede doelen markt 2020

11 en 12 december - Gudulakerk Lochem

Dagcentrum De Hoge Weide

Dagcentrum De Hoge Weide in Lochem is 5 dagen in de week open. Wij bieden ondersteuning aan mensen met dementie of met een lichamelijke beperking zoals CVA, Parkinson en COPD. Per dag hebben we 3 verschillende groepen, daarom kunnen wij cliëntgericht werken en cliënten in een kleine groep plaatsen waar zij zich prettig voelen. Ons activiteitenaanbod is groot, denk bijvoorbeeld aan bewegen voor ouderen, koken, mozaïeken, houtbewerken, schilderen, geheugentraining, zingen, gezelschapsspelletjes of een activiteit gericht op de natuur. Daarnaast wandelen we dagelijks langs het hertenkamp. Naast ons aantrekkelijke aanbod van activiteiten bieden wij een luisterend oor, ook aan de mantelzorgers. Samen met het thuisfront en alle betrokken hulpverleners zorgen we voor een zo stabiel en prettig mogelijke invulling van de dag.
Het dagcentrum is een onderdeel van de zorginstelling De Hoge Weide. Hierdoor kunnen wij gebruikmaken van de ontspanningsactiviteiten in het Grand Café zoals optredens of gezamenlijk eten. Daarnaast biedt De Hoge Weide de mogelijkheid om naar de kapper en de pedicure te gaan. Zo nodig kan gebruik worden gemaakt van de fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.
In de kraam op de Goede Doelen(kerst)markt verkopen wij artikelen gemaakt door de cliënten op ons dagcentrum.

 

Ons internetadres: www.margaklompe.nl

 

Bereikbaar via:
e-mail: maureenschutte@hotmail.com