goede doelen markt 2019

13 en 14 december - Gudulakerk Lochem

Stichting Help Uganda

Stichting Help UGanda (HUG) wil mensen in Uganda helpen. Daartoe steunt de stichting 6 projecten. Het gaat om rechtstreekse en kleinschalige hulp, uitgevoerd door lokale mensen en onder begeleiding van onze twee projectcoördinatoren in Uganda.

De projecten zijn gericht op
- gezondheid (opzetten/ondersteunen van activiteiten en projecten ter bevordering van de algemene gezondheid, ter preventie van ziekten en hulp te geven aan klinieken ter verbetering van algemene en individuele zorg) en
- onderwijs (het volgen van onderwijs als een belangrijke stap naar een betere toekomst. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook hun  (eventuele) families zijn erbij gebaat).

 

Ons internetadres:
www.stichtinghug.nl 

Bereikbaar via:
info@stichtinghug.nl