goede doelen markt 2022

9 en 10 december - Gudulakerk Lochem

Stichting Levende Namen

Stichting Levende Namen organiseert jaarlijks op de laatste zondag in oktober op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem een gedachtenis-bijeenkomst. Bezoekers worden op deze avond in de gelegenheid gesteld om op respectvolle en persoonlijke wijze herinneringen en gedachten aan en over hun overleden dierbaren opnieuw of op een andere manier een mooie plek in hun hart te geven. Tijdens een wandeling over deze mooie begraafplaats passeren de bezoekers langs een met fakkels verlichte route een 20-tal kunstvormen, verschillende rouwrituelen en diverse lokale zangkoren.

 

Voor meer informatie:
www.levendenamen.nl

 

Bereikbaar via:
mevr. Els Kroot
levendenamen@gmail.com