goede doelen markt 2021

10 en 11 december - Gudulakerk Lochem

Stichting Noodhulp Filipijnen

Deze stichting ondersteunt vanuit Nederland het kindertehuis Bahay Aurora op de Filipijnen. Hier worden straatkinderen opgevangen, kinderen die thuis problemen hebben of wezen zijn. Een groot deel van de kinderen heeft een verstandelijke beperking. Ook wordt naast de opvang een begeleid kamerbewoning project gerund. Het doel hiervan is om de 18+ kinderen, die te oud zijn voor Bahay Aurora, alsnog onderdak te bieden zodat ze in een gezonde omgeving hun school kunnen afmaken. Deze jongeren begeleiden we naar hun eerste baan. Hierdoor kan de armoedecirkel worden doorbroken.

 

Internetadres: www.bahayaurora.nl 

 

Contactpersoon:

Herke Smidstra
e-mail: herke@bahayaurora.org