goede doelen markt 2018

14 en 15 december - Gudulakerk Lochem

Contact

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Naam : Secretariaat Stichting Goede Doelen Markt Lochem
Postadres : Tusseler 25, 7241 KA Lochem
Telefoon : 0573-256893
E-mail: : info@goededoelenmarkt-lochem.nl

IBAN-nummer : NL48 SNSB 0705 9631 60
KvK-nummer : 08207416
Fiscaal nr.(RSIN) : 8213.26.806

Stichtingsbestuur
Voorzitter : mevrouw T.A. Beltman - Kuip
Secretaris : mevrouw C. Hekkelman – van ’t Sant
Penningmeester : de heer J.A. Grijzen