goede doelen markt 2024

13 en 14 december - Gudulakerk Lochem

Sponsoren

De Stichting Goede Doelen Markt Lochem wordt vanuit verschillende kanten gesponsord, zie hierna. Deze donaties zijn voor onze stichting bijzonder welkom en onmisbaar. Zonder de hulp (financieel of anderszins) van onze sponsoren zou de organisatie van de GOEDEDOELENMARKT niet mogelijk zijn. Wij zijn hen dan ook daarvoor bijzonder erkentelijk.