goede doelen markt 2021

10 en 11 december - Gudulakerk Lochem

Nationale Vereniging De Zonnebloem, afd. Lochem/Laren

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. Mensen voor wie persoonlijk contact en deelname niet vanzelf sprekend is. De vrijwilligers maken zich sterk om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verbeteren.


Internetadres:
www.zonnebloem.nl 

Bereikbaar via afdelingssecretariaat:
mevrouw Inez Pels
i.pels@kpnmail.nl