goede doelen markt 2024

13 en 14 december - Gudulakerk Lochem

ReubeZorg Dagbesteding

ReubeZorg Dagbesteding

Reube is een kleinschalig zorginitiatief, gevestigd in een schitterende boerderij op landgoed Ampsen in het buitengebied van Lochem. Er zijn diverse dieren, een speelerf en een moestuin. De locatie en omgeving zijn uitdagend en prikkelend om zinvolle activiteiten te ontplooien. 

Niet ieder kind past in het schoolsysteem. Wij willen voorkomen dat deze kinderen thuis op de bank belanden en vastlopen in hun ontwikkeling. Daarom bieden wij voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of een complexe zorgvraag: zorg én onderwijs.

In ons kleinschalige logeerhuis logeren kinderen tussen de 4 en 20 jaar met een verstandelijke beperking. Ze hebben een verstandelijke beperking en vaak ook een bijkomende zorgvraag zoals een lichamelijke beperking, syndroom, angststoornis, autisme of gedragsproblematiek. Onze begeleiders hebben de kennis die nodig is om hen goed te begeleiden.

Onze dagbesteding is bedoeld voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, licht psychiatrische problematiek of niet-aangeboren hersenletsel.

 

Ons internetadres: www.reubezorg.nl 

 

Contactpersoon:
Andreas Ponten
Telefoon: 0573-215801
E-mail: info@reubezorg.nl