goede doelen markt 2024

13 en 14 december - Gudulakerk Lochem

Stichting Constru Casa

Stichting Constru Casa is een non-profit organisatie met als doel het verlenen van humanitaire hulp aan Guatemala. Deze hulp concentreert zich vooral op het bouwen van huizen en gemeenschapsgebouwen. Maar ook projecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg en het genereren van inkomen worden geïnitieerd via lokale allianties. Stichting Constru Casa heeft als primair doel het werven van fondsen, zodat haar partnerorganisatie in Guatemala, Asociación Constru Casa, deze kleinschalige, humanitaire projecten kan uitvoeren. Stichting Constru Casa geeft vier maal per jaar een nieuwsbrief uit, waarmee donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen en bereikte resultaten.

 

Voor meer informatie:
https://www.construcasa.nl/stichting-constru-casa

 

Bereikbaar via:
de heer Bert Aalders
aaalders@hetnet.nl