goede doelen markt 2024

13 en 14 december - Gudulakerk Lochem

Stichting Humanitaire Hulp Syrië

Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) uit Enschede verleent hulp aan de Syrische vluchtelingen in Noord-Syrië. SHHS heeft ter plaatse een contactpersoon die de hulp coördineert. Naast noodhulp en Corona-hulp zijn de afgelopen jaren meerdere structurele projecten opgezet zoals een ambulancedienst annex thuiszorg-organisatie en twee gezondheidscentra waar, naast reguliere gezondheidszorg en specialistische zorg voor zwangere vrouwen, ook plaats is voor onderwijs en opvang van kinderen en vrouwen, cursussen spoedeisende hulp en beroepsopleiding voor vrouwen om in eigen onderhoud te voorzien.
Stichting Wilde Ganzen ondersteunt onze projecten.

 

Voor meer informatie:
www.humanitairehulpsyrie.nl

 

Bereikbaar via:
mevr. Trui Bolscher
humanitairehulpsyrie@gmail.com