goede doelen markt 2023

8 en 9 december - Gudulakerk Lochem

Werkgroep Vredesweek Lochem

De Internationale Dag van de Vrede of Wereld Vrede Dag is een initiatief van de Verenigde Naties. Ieder jaar wordt op 21 september aandacht geschonken aan een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.
In Nederland wordt in diezelfde week de Vredesweek georganiseerd. De organisatie PAX is daarbij de landelijke kartrekker (www.vredesweek.nl).
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. 

Ook in Lochem wordt aandacht besteed aan de Vredesweek. Bij het Bezielend Inspiratie Centrum in Lochem bevindt zich een Ambassade van Vrede (info@bic-lochem.nl). Verschillende lokale organisaties en personen werken jaarlijks mee aan het opstellen en organiseren van een divers programma met activiteiten voor jong en oud. Vast item is de interreligieuze Vredesviering.

Suggesties, hulp en ondersteuning, ook eenmalig, zijn daarbij van harte welkom! Doet u ook mee? Immers, grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt.

 

Bereikbaar via:
Arjan Klein Hazebroek,
vredesweek.lochem@gmail.com 
tel.0573-258637